Gooitsche Timmerman - van Dijk

Gooitsche Timmerman - van Dijk

28 december 1927 - 6 september 2022

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde
1 Korintiërs 13:13