altijd in
gedachten

Iedereen verdient een goed afscheid

altijd in
gedachten

Iedereen verdient een goed afscheid

Memento

We hebben het er liever niet over, het einde van een mensenleven. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Op dat moment is een waardevol afscheid erg belangrijk voor hoe we met het verlies van een geliefde omgaan. Memento Uitvaartzorg, ondersteunt u om van het afscheid een laatste waardevolle herinnering te maken. Wij nemen de tijd voor u om in alle rust en met aandacht het afscheid vorm te geven.

Wanneer schakelt u ons in? Bij overlijden moet altijd eerst een arts langs zijn geweest, daarna neemt u contact op met ons. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Vertrouwen

Wij bieden u vertrouwen, tijd en respect om in alle rust afscheid te nemen van uw geliefde.

Kinderen

Kinderen begeleiden bij een overlijden en de uitvaart is belangrijk voor hun rouwproces en hoe ze met rouw en verlies omgaan.

Voorgesprek

Om rust en tijd te creëren na een overlijden bieden wij zonder kosten, geheel vrijblijvend, een voorgesprek aan.

Ervaringen

Heel bijzonder vol liefde en respect Alles tot in de puntjes geregeld.

Natascha Koeleman

Wij als familie kijken dankbaar terug op de ondersteuning, begeleiding en liefdevolle zorg. Er was tijd, aandacht en zorg voor alles rondom de begrafenis van onze vader. Oog voor detail en aandacht voor iedereen.

Aan de kleinkinderen werd ook gedacht, een herinneringsboekje waar ze zelf dingen in konden schrijven over opa. Wij kijken met dankbaarheid terug.

Christa Geerlings

De rust, de zorgzaamheid en het persoonlijk contact, zorgde ervoor dat de periode van overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma, tot en met de uitvaart, een tijd is waar wij een mooie herinnering aan hebben en met een goed gevoel aan terug denken.

Bijzonder was dat de jongste kleinzoon in de begrafenisauto mee mocht rijden. Dat gaf voor hem wat luchtigs aan deze emotionele dag.

Nelleke, nogmaals bedankt.

Yolanda Delprado

Memento Uitvaartzorg, heb ik leren kennen na het overlijden van mijn dierbare buurman, Willem.

Nelleke verzorgde de uitvaart. Dit gebeurde op een zeer prettige, gemoedelijke en respectvolle wijze, naar zowel de overledene als de nabestaanden toe. Uitvaartbegeleidster Nelleke, verdient dan ook alle lof, voor dit  zeer waardige en waardevolle afscheid van Willem.

Hartelijk dank hiervoor!

André Lansink

Voorgesprek

Om rust en tijd te creëren na een overlijden bieden wij zonder kosten en geheel vrijblijvend een voorgesprek aan. Dit houdt in dat we voor het overlijden het afscheid vast gaan leggen. Op een door ons ontwikkeld laatste wensen document leggen we al uw wensen vast. Door dit formulier samen in te vullen, wordt stap voor stap alles voor de uitvaart doorgenomen. Dat biedt houvast voor de nabestaanden. Voorbeelden van wensen die u vast kunt leggen zijn: welke kist u wilt of hoe moet uw rouwkaart eruitzien. Als er speciale wensen zijn kunt u die kenbaar maken, dan gaan wij daar samen vorm aan geven. Ook administratieve zaken kunnen wij alvast met u doornemen, denk hierbij aan het verzamelen van alle benodigde documenten.

Als u een uitvaartverzekering heeft, dan nemen wij die samen met u door en zo nodig nemen wij contact op met uw verzekeraar. Ook wanneer u niet voor uw uitvaart verzekerd bent, kunt u bij ons terecht. Als we uw wensen voor de uitvaart in kaart hebben gebracht, brengen wij u binnen 24 uur een kostenoverzicht.