Privacyverklaring

Memento Uitvaartzorg, gevestigd aan de Begoniastraat 160, 7514 ZT te Enschede, verwerkt persoonsgegevens van u als u aan ons opdracht verstrekt voor het begeleiden van een uitvaart en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij verwerken de volgende algemene en bijzondere persoonsgegevens van de opdrachtgever:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

Indien de opdrachtgever geen persoonsgegevens aan Memento Uitvaartzorg verstrekt, kan de uitvaart niet worden begeleid.

Memento Uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor het doen van aangifte van overlijden bij gemeenten, aangifte begraving of cremeren, aanvraag uitvaartviering en onze belastingaangifte.
  • Het afhandelen van uw betaling.

Memento Uitvaartzorg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan.

Memento Uitvaartzorg verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Memento Uitvaartzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mementouitvaartzorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Memento Uitvaartzorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens gebruikt zij alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de Instellingen van uw browser verwijderen.

Memento Uitvaartzorg vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mementouitvaartzorg.nl

Onze Privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 september 2018.