Opgenomen in Kwaliteitsregister Uitvaartverzorgers

Trots!

Wij zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister van Uitvaartverzorgers. De voorloper op op het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart, die kunnen we aanvragen als Memento Uitvaartzorg 2 jaar bestaat. Door opgenomen te zijn in dit register voldoe je aan de volgende keurkenmerken:

Uitvaartondernemers die in het bezit zijn van het Keurmerk dienen minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De uitvaartonderneming is een kleinschalige lokale onderneming.
  • Persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan centraal. U beslist alles zelf.
  • Iedere uitvaart wordt samen met u op maat samengesteld. Er wordt geen gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en/of protocollen.
  • U ontvangt uiterlijk de volgende dag een transparante concept begroting.
  • U betaalt alleen voor diensten en producten die u daadwerkelijk afneemt.
  • De uitvaartondernemer dient minimaal 12 beoordelingen per jaar te krijgen met een gemiddelde score van minimaal een 7 van de 10.
  • De uitvaart hoeft niet direct in één gesprek geregeld te worden. De uitvaartverzorger komt, indien u dat wenst, iedere dag persoonlijk bij u langs om beetje bij beetje meer vorm aan de uitvaart te geven.
  • De uitvaartondernemer besteedt alle tijd die nodig is om samen met u een persoonlijke uitvaart te creëren. Er is geen maximum tijd die aan het verzorgen van een uitvaart wordt besteed.

Het uitgangspunt is dat de uitvaartverzorger die de uitvaart met u bespreekt, ook degene is die u op de dag van de uitvaart begeleidt.

Uw beoordeling bepaalt of de uitvaartondernemer het keurmerk mag blijven voeren.

Wist u dat u altijd vrij bent om uw eigen uitvaartondernemer te kiezen. Ongeacht hoe en waar u bent verzekerd (dus ook bij een natura uitvaartpolis).

Vanaf vandaag is het logo te vinden op onze site: www.mementouitvaartzorg.nl