Lintjesregen

Vandaag zijn de koninklijke onderscheidingen weer uitgereikt. Een feestelijke gebeurtenis Maar wist je dat deze onderscheiding altijd eigendom van de staat blijft? En dat deze na overlijden ingeleverd moet worden?

Hoe zit het nu en hoe “hoort” het precies?

Af en toe zie je wel eens dat onderscheidingen van een overleden persoon worden genoemd op een rouwkaart of in een advertentie. Het is mooi om deze speciale onderscheiding als eerbetoon aan de overledene een mooie plek te geven tijdens de uitvaart. De Nederlandse staat heeft daar protocollen voor.

Bij opbaring mogen de onderscheidingen opgespeld worden bij de overledene. Bij het definitieve sluiten van de kist moeten de onderscheidingen verwijderd worden. Je zou ze dan nog wel kunnen laten zien. Uit eerbetoon kun je de onderscheidingen dan op een onderscheidingskussen leggen, in de juiste volgorde als er meerdere onderscheidingen zijn. Je zou ze ook op het deksel van de kist kunnen leggen, of op een klein tafeltje in de buurt van de overledene. Onderscheidingen worden nooit op de grond gelegd, ook niet bij het graf.

Na de uitvaart moeten de onderscheidingen geretourneerd worden aan de staat. De nabestaanden krijgen vanzelf een brief van de Kanselarij der Nederlandse Orden (met een mooi woord) met het verzoek de onderscheidingen te retourneren, of een bedrag te betalen voor het in bruikleen nemen van de onderscheidingen. Zo kun je de onderscheiding van je dierbare toch nog langere tijd bewaren.